AMBROŽIČ KLAVDIJA, dipl. def. logopedinja

ARCET POLONA, prof. razr. pouka

ARNUŠ TADEJA, vzg. PŠ otrok

BAŠAGIĆ TAHIROVIĆ AZRA, mag. logoped.

BEDÖK DOROTEJA, prof. razr. pouka

BRGLEZ NINA, mag. prof. logop. in surdoped., univ. dipl. soc.pedag.

BRUMEC MILAN, univ. dipl. inž. el.

CVIŠIĆ ALEKSANDRA, mag. prof. inkluz. ped.

ČRNČEC BREDA, učit. za slušno, govorno in duševno motene

DJAČKAJ BARBARA, vzg. PŠ otrok

DOBAJA MOJCA, prof. spec. in reh. ped.

DŠUBAN DEJA, prof. slov.

ERENLER SUZANA, posl. sekretar

FERLINC GABRIJELA, mag. prof. inkluz. ped.

FRANGEŽ MATEJA, prof. spec. in reh. ped.

FRAS FIJAČKO MARIJA, učit. za slušno in govorno motene

FURMAN TANJA, prof. razr. pouka

GABOR SERGEJA, dipl. vzgoj. PŠ otrok

GABROVEC MAJA, prof. lik. umet.

GABROVEC TADEJA, prof. lik. ped.

mag. GOLOB KATJA, prof. razr. pouka

GOLOBIČ ANA POLONA, prof. ang. in slo.

GORENJAK TANJA , dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

GRAH SUZANA, mag. prof. inluz. ped.

GROBLER JELENA, prof. ang. jez. s knjiž.

GRÖGL SERGEJA, učit. za slušno in govorno motene

HABINGER INGRID, vzgojiteljica

HOLLER MOJCA , prof. glasbe

mag. HORVAT DIANA, prof. razr. pouka

HORVAT DOBRUN LAURA, prof. ped. in slov.

HÖTZL KAJA ZLATKA, aranž. teh.

dr. HRIBERNIK MIRO, prof. zg.-geogr.

HUDE JASNA, prof. defektologije

mag. JELEN VALENTINA, uni. dipl. inž. tekst.

JUNGER DUŠKA, prof. bio. in kem.

JURIČ VANJA, mag. prof. logop. in surdoped.

KAMPUŠ ANDREJA, prof. ped.; univ. dipl prev. in tolm. za an. j.

KEREC VILJEM, gimn. mat.

KOGEJ URŠKA, prof. razr. pouka

KOJC NINA, prof. lik. ped.

KOKOL TADEJA, gimn. mat.

KOLAR NIK, mag. prf. razr. pouka

KOS PETRA, univ. dipl. inž. živil. teh.

KOUS MARKO, organizator soc. mreže

KRAŠEVEC ALMA LEA, mag. prof. logoped-surdoped.

KOROŠEC REBEKA, mag. prof. razr. pouka

KROBAT Alenka, vzg. PŠ otrok

KRUŠEC IRENA, prof. defektologije

KUKOVEC NATAŠA, vzgojiteljica

LAMPREHT MIHAELA, mag. prof. inkl. ped.

LOPARNIK MATEJA, prof. spec. in reh. ped.

LOZINŠEK TANJA,  prof. razr. pouka

MATIĆ RISTESKI BOJANA, univ. dipl. soc. ped.

MEDVED BRANKA, predmetna učit. športne vzgoje

MLINARIČ BORUT, prof. nemščine

MLINARIČ KRISTINA, prof. angleščine in nemščine

MUHA SARA, mag. prof. logo-surdo

mag. MUJKANOVIĆ SABINA, univ. dip. soc. ped.

MUNDA BULATOVIĆ BREDA, prof. slovenščine

MUSTER SARA, dipl. slov. in prof. ped.

NIEDORFER MAJA, mag. prof. razr. pouka

NOVAK NINA, prof. razr. pouka

NOVAKOVIĆ Aleksandra, vzgojiteljica

OVČAR TANJA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

PINTAR  HEDL POLONA, dipl. vzgojiteljica

POLIČ ESTELLE, mag. psih.

PUŠNIK LAURA, prof. ang. in soc.

RADOVIĆ MARINKOVIĆ VANDA, dipl. vzgojiteljica

REPENŠEK TILEN, mag. prof. razr. pouka

RIŽNER ALENKA, prof. lik. umet.

ROJHT VUK SIMONA, org. soc. mreže

ROLA TJAŠA, mag. psih.

RUSIĆ ŽIVANA, prof. razr. pouka

SAMEC PIJA, prof. ped. in univ. dipl. tolm. za an. j.

SEIFRIED SANDRA, prof. defektologije

SIMONIČ MONIKA, dipl. soc. in ped.

SMOLNIKAR BARBARA, dipl. vzgojiteljica

SUNKO SAŠA, gost. tur. tehnik

SVENŠEK SIMONA, vzgojiteljica

ŠETAR KATJA, vzgojiteljica

ŠIKMAN DOLORES, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

ŠKROBAR ALEŠ, mag. prof. razr. pouka

ŠPUREJ ANDREJA, rač. tehnik

ŠTABUC METKA, mag. prof. inkl. ped.

ŠTEFANIČ ANDREJA, prof. matematike in fizike

ŠTEFOK MARIO, prof.  športne vzgoje

ŠTIBLER PETRA, prof. razr. pouka

TETIČKOVIČ BARBARA, učit. za slušno in govorno motene

ULAMEC SIMONA, prof. matematike in zgodovine

VAKAJ MARJETA, vzgojiteljica

VALENTAN STANISLAVA, komerc. tehn.

VANOVŠEK BARBARA, prof. nem., mag. prof. inkluz. ped.

mag. VARŽIČ IRENA , prof. defektologije

VASIĆ SUZANA, prof. biologije in kemije

VERDONIK DARJA, prof. spec. in reh. ped.

mag. VIZJAK PUŠKAR NIKA, prof. slovenščine

VODUŠEK LEA, vzgojiteljica

VOURI DORIS, mag. prof. spec. in reh. ped.

WEISSENSTEIN MARKO, prof. špo. vzg.

WERDONIG ALENKA, dipl. psih.

ZAVEC NASTJA, mag. mednarod. in diplom. študij

ZRIM MAJA, dipl. vzg. PŠ otrok

ZRINSKI LAURA, mag. prof. razr. pouka

ZUPANČIČ MAJA, vzgojiteljica

ŽERJAVIČ MATEJA, prof. mat.

ŽORŽ HRASTNIK IRENA, prof. zgo. in geo.

ŽULA EVA, prof. lik. umet.