Članice skupine so:

  • Diana Ropert, prof. def.,
  • mag. Petra Tomc Šavora, prof. def.,
  • Katarina Tomić, mag. prof. logop. in surdoped.

Skupina za fonološke in artikulacijske motnje ter testni material je sestavljena iz logopedinj OE ZE CSGM, ki proučujejo, raziskujejo in sestavljajo interni testni material za fonološke in artikulacijske motnje, prav tako pa sestavljajo interne vprašalnike ter testni material za določitev težjih govorno-jezikovnih motenj.