Tim za PV sestavljajo:

  • Diana Ropert, prof.def.,
  • Milan Brumec, univ.dipl.ing.el.,
  • mag. Irena Varžič, prof.def.,
  • Sergeja Grogl, spec.ped.,
  • Katja Globevnik, spec. klin. logopedije
  • Mojca Kolarič, mag.prof.logop. in surdoped.,
  • Mateja Loparnik, prof.spec. in reh.ped.,
  • Mateja Frangež, prof.spec. in reh.ped.,
  • Jana Škorjanc, univ.dipl.psih.
  • asist. Ajda Demšar, univ. dipl. psih.

Rehabilitacijo gluhih in naglušnih izvajamo v naši ustanovi 40 let. Cilj našega dela je usposobiti gluhe in naglušne v govorni komunikaciji tako, da se lahko enakovredno in samostojno vključujejo v življenje. V rehabilitaciji gluhih je s pomočjo kohlearnega implanta dana možnost razvijanja poslušanja in govora.

V Sloveniji so prvo operacijo izvedli na Kliničnem centru Ljubljana marca 1996 ter prvo v Kliničnem centru Maribor leta 2007.

Slika: Shema vstavljenega polževega vsadka.

V naši ustanovi smo pionirsko pričeli z rehabilitacijo dveh predšolskih otrok. S strokovnimi referati o tem smo se udeležili mednarodnega kongresa, prikazali rezultate domači strokovni javnosti, s poljudnim člankom pa tudi širšemu krogu bralcev. Ustanovili smo diagnostično-rehabilitacijski tim za kohlearni implant, ki  skrbi za teoretični in praktični razvoj znanja. Pripravili smo informativno knjižico o implantu, namenjeno staršem in strokovnjakom, ki se prvič srečujejo s tem slušnim pripomočkom. Izdajamo pa tudi brezplačen časopis Objem Zvoka.
V Sloveniji se dodeljevanje kohlearnega implanta nadaljuje, vedno več staršev se za svoje gluhe malčke odloča za ta pripomoček.
Naša ustanova in tim za kohlearni implant sta organizirala že 6 slovenskih posvetov o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo, ki so potekali leta 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 in 2018 v Mariboru.