Martin Krpan z Vrha je slovenska klasika, umetna pripovedka, ki jo je Fran Levstik  napisal po ljudskem izročilu daljnega leta  1858.  Levstik je svojo pripoved želel približati preprostemu slovenskemu človeku, zato je besedilo zapisno v pristnem ljudskem jeziku. Izvirna pripoved je zato polna takratnih ljudskih besed, starinskih izrazov in narečnih besed, za katere sodobni bralec pogosto potrebuje dodatno ali dopolnilno razlago.

Pred vami je priredba Levstikovega dela v lahko branje avtorice mag. Nike Vizjak Puškar, profesorice slovenskega jezika. Knjiga upošteva vsa potreba načela lahkega branja in vsebino na prijeten, prijazen in predvsem razumljiv način približa bralcu z omejenim znanjem jezika. Pri tem sploh ni pomembno, zakaj ima oseba omejeno znanje jezika.  Omejeno znanje jezika lahko izhaja  iz posebnih potreb posameznika, njegovih razvojnih zaostankov, bolezni, upada možganskih funkcij, disleksije ali je posledica nepoznavanja jezika.  Knjiga sledi principom četrte stopnje  lahkega branja in zajema razumljive večstavčne povedi z več besedami, kot tudi razlage pojmov, poenostavitve brez neznanih  ali starinskih besed. Zelo pomemben element kot podpora branju in razumevanju vsebine so tudi  čudovite  ilustracije Maje Gabrovec. Besedilo je primerno za vse starostne skupine.

(Iz recenzije logopedinje mag. Petre Tomc Šavora)

Format: 16 cm x 23 cm

Vezava: trda

Število strani: 64

Za vse informacije v zvezi s knjigo pišite na naslov zalozba@csgm.si. Z veseljem vam bomo odgovorili.

 

Pokukajte v notranjost knjige …

Na začetku priredbe so predstavljeni literarni liki.

Priredba je opremljena z ilustracijami in razdeljena na krajše enote.

Na koncu je slovarček težkih besed in kazalo vsebine.