Članice strokovne Skupine za senzorno integracijo so:

  • Logopedinja: mag. Petra Tomc Šavora, prof. def. log.  (vodja skupine),
  • Fizioterapevtka: Ksenija Bruher, dipl. fiziot.,
  • Delovna terapevtka: Jasmina Petovar, dipl. del. ter.

Senzorna integracija po Ayresovi je svetovno priznan pristop obravnave v delovni terapiji. Temelji na teoriji  delovne terapevtke in psihologinje dr. A.Jean Ayres. Senzorna informacija je nujna za delovanje možganov; gre za način, kako možgani procesirajo in integrirajo različne senzorne informacije iz telesa in okolja in prispevajo k regulaciji senzornih informacij, vedenju, učenju ter se odražajo v vsakdanjem življenju. Teorija senzorne integracije razloži, zakaj se posameznik vede na točno določen način in kaj pomeni hiposenzibilnost ali hipersenzibilnost v vsakdanjem življenju ter tudi, kako vplivati na vzpostavitev  integracije senzornih procesov, da bo naše delovanje kar najbolj funkcionalno.

Telo organizira senzorne informacije in dražljaje (dotik, teža predmeta …), ki jih oseba prejme iz telesa in okolja skozi različne senzorne sisteme: taktilni (tip, dotik), vizualni (vid), avditivni (sluh), olfaktorni (vonj), proprioceptivni (moč, pritisk, temperatura, vibracije),  vestibularni (položaj v prostoru in sprememba položaja). Ko telo nekatere dražljaje zavrača ali se jih izogiba, nekatere pa še spodbuja, kar ne omogoča ravnovesja v telesu in produktivnega delovanja ter vedenja, je čas, da ukrepamo z ustrezno pomočjo – s terapijo senzorne integracije.

Slika: Senzorna soba

V program terapije senzorne integracije so vključeni otroci, ki obiskujejo različne prilagojene programe OE OŠ in vrtca CSGM ali pacienti, ki so multidisciplinarno obravnavani v zdravstveni enoti CSGM.

Vključitev otroka oz. pacienta je pogojena s strokovno presojo zdravstvenih sodelavcev in delavcev zavoda ter razpoložljivostjo terminov, namenjenih terapiji senzorne integracije.

Ob neposrednem delu članice skupine testirajo posamezne otroke, svetujejo staršem, vzgojiteljem in učiteljem ter predlagajo vsakodnevne aktivnosti, ki omogočajo in izboljšajo senzorno integracijo otroka.